Udowodniono naukowo, że ozon:

Ma bardzo silne właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójcze.
Ma pozytywny wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w ustroju.
Ma wybitne właściwości natleniające organizm.
Nie powoduje odporności chorobotwórczych drobnoustrojów (w przeciwieństwie do antybiotyków).

Właściwości te pozwalają na jego coraz szersze zastosowanie w medycynie.

Ozon /gr. wąchać/ to trzyatomowa cząsteczka tlenu (O3). Jest bezbarwnym gazem, łatwo rozpuszczającym się w wodzie i osoczu /15 razy lepiej od tlenu/, wyczuwalnym już przy stężeniu 1:600 /na przykład po burzy/, łatwo przekształcającym się w tlen. Jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, dlatego stosowany jest powszechnie do uzdatniania wody.

Do celów medycznych wytwarza się go z czystego tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych i stosuje się go w postaci mieszaniny tlenowo-ozonowej, w maksymalnym stężeniu 5% ozonu i 95% tlenu.

Zastosowanie ozonoterapii w medycynie ma ponad 150 letnią historię. W Polsce po raz pierwszy ozon zastosował chirurg i anestezjolog prof. Zygmunt Antoszewski w 1986 roku.

Aktualnie ozonoterapię stosuje się w 30 krajach świata m.in. w: Niemczech, Włoszech, Francji, Rosji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Izraelu, Japonii, Singapurze, Brazylii, Kubie, Meksyku, Kanadzie oraz w USA.

Do tej pory o leczeniu ozonem ukazało się na świecie prawie 3000 publikacji naukowych (w wyszukiwarce publikacji medycznych z zakresu EBM, w bazie Pubmed istnieje obecnie 2751 odniesień do artykułów i badań klinicznych z tagiem „ozone therapy” – stan na dzień 24.02.2016 – i każdym tygodniem liczba ta wzrasta).

Badaniami naukowymi, normalizacją leczenia i upowszechnieniem terapii ozonowej wśród lekarzy i pacjentów zajmuje się międzynarodowe stowarzyszenie pod nazwą: Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy, a w naszym kraju Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, które przeprowadziło kilka ogólnopolskich kongresów. Aktualnie przewodniczącym P.T.Ozonoterapii jest prof. Irena Ponikowska, a w skład Zarządu wchodzi m.in. kilku profesorów wielu dziedzin medycyny.

Na podstawie fachowej literatury oraz własnego doświadczenia opracował lek. med. Waldemar Sójka chirurg, specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii